(العربية / English / Français / فارسی / Srpski / Deutsch)


Putokaz

Nemački kao strani jezik

VHS (Narodno sveučilište) Essen nudi tečajeve nemačkog jezika u stepenima za početnike do naprednih učenika.
Sa ovim putokazom naćićete pravi tečaj i ovladaćete put do prijave.

Nemački kao strani jezik (nivo A1 do B1 )

Vi opšte ne pričate nemački jezik ili ga slabo poznajete, onda su naši tečajevi nemačkog jezika stepena A1 do B1 pravi za Vas. Isti se mogu pohađati i u obliku integracionog tečaja. Ukoliko još ne poznajete latinično pismo, uzmite tečaj sa alfabetiziranjem.
Tečaj nemačkog jezika A1 do B1
Tečajevi nemačkog jezika (A1 do B1) održavaju se dva do tri dana u nedelji.
Tečaj nemačkog jezika sa alfabetiziranjem
Tečaj nemačkog jezika
Integracioni tečaj A1 do B1
Integracioni tečaj A1 do B1 održava se pet dana u nedelji ili navečer tri dana u nedelji. Za ovo Vam je potrebno odobrenje ili obaveza za pohađanje integracionog tečaja. Taj dokument možete da dobijete kod Jobcenter (Biro rada), službe za strance ili kod Savezne službe za migraciju i izbeglice (BAMF). Rado ćemo Vas savetovati!
Tečaj nemačkog jezika sa alfabetiziranjem
Integracioni tečaj

Napredni učenici nemačkog jezika stepen B1+ do C2

Za napredne učenike nudimo tečaj jezika do najvećeg stepena C2, znači do nivoa maternjeg jezika.
Ostale informacije o tečajevima nemačkog jezika za napredne učenike.

telc ispiti stepen A1 do C1

Mi nudimo telc ispite nemačkog jezika A1 do C1.
Informacije o ispitima nemačkog jezika kao stranog jezika.


Ostale opšte informacije o integracionim tečajevima možete naći ovde i pod www.bamf.de. Sve ponuđene tečajeve nemačkog jezika kao stranog jezika naćićete pod ovim linkom.

na početak stranice natrag na zadnju stranicu